Điều khoản & Điều kiện

Home » Điều khoản & Điều kiện
 1. PokerVui.com, cũng như các trang địa phương được liên kết với đó (gọi chung là ” Trang “) là một trang web và dịch vụ trực tuyến thuộc sở hữu của PV Media Limited và được điều hành bởi nhóm công ty PV Media (gọi chung là ” PokerVui “, ” group ” ,” Chúng tôi “,” của chúng tôi “hoặc” chúng tôi “).Các Điều khoản và Điều kiện Chung này (” Thỏa thuận “) chi phối các điều khoản mà bạn có thể sử dụng và truy cập Trang web và / hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trong đó. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web và bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp thông qua Trang web (” Dịch vụ “), bạn đại diện, đảm bảo và cam kết rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này, do đó làm cho chúng trở thành ràng buộc thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, cho dù bạn có phải là người dùng đã đăng ký của Trang web của chúng tôi hay không.Thỏa thuận này áp dụng cho mỗi khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ (” (Các) người dùng “).
 2. Bảo vệ dữ liệu: Việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi thực hiện các hành động thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng do chúng tôi thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng. Trước khi đồng ý với Thỏa thuận này, vui lòng đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi để hiểu cách thông tin cá nhân của bạn được xử lý khi truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ internet của chúng tôi, Chính sách Bảo mật này được đưa vào đây bằng cách tham chiếu vào Thỏa thuận này.
 3. Nội dung do người dùng tạo: Dịch vụ của chúng tôi cung cấp một diễn đàn cho nội dung do Người dùng tạo. Đôi khi, Dịch vụ cũng có thể bao gồm các cuộc thi giúp bạn có cơ hội gửi nội dung, tài liệu hoặc các tác phẩm khác do Người dùng tạo. Với tư cách là Người dùng, bạn thừa nhận rằng tất cả các ý kiến, báo cáo kinh nghiệm, thông báo, lời khuyên, văn bản, video, hình ảnh (bao gồm cả hình ảnh được liên kết hoặc kết nối bằng cách khác thông qua một URL), các mục dự thi và nội dung hoặc tài liệu hoặc tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức nào ( ” Nội dung: hiển thị công khai, trình diễn công khai, xuất bản, chỉnh sửa, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên, khai thác thương mại hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào Nội dung, mà không có bất kỳ yêu cầu bồi hoàn nào từ bạn hoặc bên thứ ba (trừ khi thể hiện thỏa thuận trước bằng văn bản đã được thực hiện giữa PokerVui và bạn ngược lại). Theo đây, bạn đồng ý từ bỏ hoặc bảo đảm từ bỏ tất cả các quyền nhân thân trong Nội dung mà bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào hiện tại hoặc có thể có vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai được hưởng theo Đạo luật bản quyền 1991 hoặc bất kỳ luật nào tương tự hoặc tương đương ở bất kỳ khu vực tài phán nào. Bạn cũng thừa nhận rằng PokerVui có quyền không giới hạn (nhưng trong mọi trường hợp, nghĩa vụ) từ chối hoặc loại trừ khỏi tài khoản Người dùng toàn bộ hoặc các phần của Nội dung được truyền mà PokerVui cho rằng hành động đó là cần thiết.Bạn hiểu và đồng ý rằng mọi mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào xảy ra do việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào mà bạn gửi, tải lên, tải xuống, phát trực tuyến, đăng, truyền, hiển thị hoặc cung cấp hoặc truy cập thông qua việc bạn sử dụng Trang web và bất kỳ Dịch vụ nào, hoàn toàn là trách nhiệm của bạn. PokerVui không chịu trách nhiệm về mọi hiển thị công khai hoặc sử dụng sai Nội dung của bạn. Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung không chính xác, xúc phạm, khiếm nhã hoặc phản cảm và bạn đồng ý rằng PokerVui sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà bạn cho là phải gánh chịu do Nội dung đó gây ra.Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tương tác của mình với những Người dùng PokerVui khác.Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát các tranh chấp giữa bạn và Người dùng khác.
 4. Hành vi của người tham gia: Một mình bạn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung mà bạn truyền đến PokerVui và các hậu quả dẫn đến. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để:
  • Truyền bất kỳ Nội dung nào tới PokerVui mà việc sao chép có nghĩa là vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba.
  • Sử dụng bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào được cung cấp của PokerVui cho các mục đích khiêu dâm, vô đạo đức, không trung thực hoặc bất hợp pháp. Việc sử dụng Dịch vụ do PokerVui cung cấp để xuất bản hoặc lưu hành tài liệu khác có nội dung khiêu dâm, trừng phạt, bôi nhọ hoặc không trung thực hoặc bất hợp pháp khác đều bị cấm. Tương tự, việc lưu hành tài liệu của các nhóm chống hiến pháp, cực đoan và / hoặc bị cấm đều bị cấm. Việc bạn hoặc bên thứ ba, người đã sử dụng Dịch vụ với sự cho phép của bạn, bỏ qua Thỏa thuận này có thể dẫn đến việc bạn bị tước quyền sử dụng hoặc quyền truy cập Dịch vụ ngay lập tức. PokerVui có quyền yêu cầu bồi thường trên cơ sở bồi thường liên quan đến việc vi phạm Thỏa thuận.
  • Chạy bất kỳ quảng cáo hoặc gửi bất kỳ thư dây chuyền nào.
  • Gửi nội dung đến PokerVui có chứa phần mềm, ứng dụng, chương trình hoặc “vi-rút” làm hỏng hoặc hạn chế chức năng của phần cứng hoặc phần mềm của PokerVui hoặc của những người tham gia khác.
  • Cung cấp thông tin sai lệch hoặc không rõ ràng hoặc đăng ký bản thân dưới danh tính sai khi đăng ký.
  • Phỉ báng hoặc theo bất kỳ cách nào khác quấy rối những người tham gia khác.
  • Cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ Dịch vụ PokerVui nào, cũng như vào bất kỳ dữ liệu, mạng hoặc hệ thống nào.
  • Cản trở mạng của PokerVui bao gồm Trang web.
  • Tiến hành các hoạt động vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền tài sản của người khác.
  • Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch, hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc có thể bị phản đối.
  • Làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào.PokerVui bảo lưu quyền (i) loại bỏ tạm thời hoặc vĩnh viễn Người dùng vi phạm luật, Thỏa thuận này hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà PokerVui cho là lạm dụng Dịch vụ nghiêm trọng và (ii) xóa Nội dung khỏi Trang web.
 5. Quyền sở hữu: Tất cả Nội dung do PokerVui xuất bản trên Trang web (ngoài Nội dung do Người dùng gửi), bao gồm nhưng không giới hạn, hình ảnh, ảnh chụp, đồ họa, hoạt ảnh, video, âm thanh và văn bản (” Nội dung trang web“) thuộc sở hữu của PokerVui và / hoặc người cấp phép của PokerVui và được bảo vệ bởi bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu khác. Bạn thừa nhận rằng bằng cách sử dụng Trang web và bất kỳ Dịch vụ nào, bạn không có quyền đối với Nội dung Trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Việc sao chép và / hoặc sửa đổi tất cả hoặc một phần Nội dung Trang web, đặc biệt cho mục đích sử dụng thương mại hoặc quảng cáo cần có sự cho phép trước bằng văn bản của PokerVui. được phép sử dụng cho mục đích thương mại với điều kiện là các truyền thuyết hoặc các tài liệu tham khảo khác sẽ không bị làm sai lệch hoặc bị xóa. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc xuất bản Nội dung Trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của PokerVui đều bị nghiêm cấm.
 6. Bảo hộ nhãn hiệu thương mại: Các nhãn hiệu và biểu trưng “PokerVui”là nhãn hiệu của PV Media Limited. Việc sử dụng hoặc hiển thị các nhãn hiệu này mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của PokerVui đều bị cấm. Không có gì trên Trang web nên được hiểu là cấp, theo ngụ ý, estoppel, hoặc nói cách khác, bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu “PokerVui” nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của PV Media Limited.
 7. Đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ của chúng tôi: Bạn không thể sử dụng Dịch vụ nếu (a) bạn không đủ tuổi hợp pháp để tạo hợp đồng ràng buộc với PokerVui, hoặc (b) bạn là người bị cấm sử dụng Dịch vụ theo luật của quốc gia mà bạn cư trú hoặc đến từ mà bạn sử dụng Dịch vụ. Theo luật hiện hành, PokerVui, theo quyết định riêng của mình, có thể từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của mình bất kỳ lúc nào.
 8. Tự loại trừ: Chúng tôi hoàn toàn cam kết hỗ trợ ngăn chặn tệ nạn cờ bạc bằng mọi cách có thể. Vì bạn đã tự nguyện truy cập vào trang web của chúng tôi, nếu bạn cố ý tham gia vào một chương trình khuyến mại trên trang web này và đã tự đánh dấu mình là tự loại trừ với bất kỳ nhà tổ chức cờ bạc nào, bạn nên thông báo cho nhà điều hành cờ bạc về chương trình khuyến mại mà bạn đã chọn về trạng thái tự loại trừ của mình ngay lập tức .Nếu bạn tin rằng email của bạn có trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi, bạn cũng nên liên hệ với chúng tôi (liên kết) để thông báo cho chúng tôi về trạng thái tự loại trừ của bạn và chúng tôi sẽ đảm bảo thực hiện các bước thích hợp để xóa thông tin chi tiết của bạn khỏi bất kỳ (các) cơ sở dữ liệu nào mà chúng tôi kiểm soát càng sớm càng tốt .
 9. Liên kết đến các trang web khác: Trang web có thể chứa các liên kết và tham chiếu đến các trang web khác. Đôi khi, chúng tôi có thể tùy ý thêm hoặc bớt các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn và việc truy cập vào bất kỳ trang web nào như vậy là rủi ro của riêng bạn. Bạn được khuyến khích xem lại các điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật và các chính sách hoặc tuyên bố từ chối trách nhiệm khác được cung cấp trên trang web này trước khi sử dụng chúng. Chúng tôi không xem xét, phê duyệt, giám sát, xác nhận, bảo đảm hoặc đưa ra bất kỳ đại diện nào liên quan đến các trang web đó. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin có trong các trang web đó, các hoạt động của họ hoặc việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng các trang web đó. Bạn giải phóng chúng tôi khỏi bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.
 10. Hạn chế trách nhiệm: PokerVui sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng thông tin có sẵn trên Trang web là chính xác mọi lúc. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin đó sẽ không có lỗi và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về các dịch vụ do chúng tôi cung cấp với tư cách là đại lý cho bên thứ ba hoặc đối với bất kỳ khía cạnh nào của mối quan hệ giữa bạn và bên thứ ba đó. PokerVui không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi và thiếu sót nào và có quyền thay đổi thông tin, thông số kỹ thuật và mô tả của bất kỳ Dịch vụ nào được liệt kê. Không vi phạm những điều đã nói ở trên, người ta đồng ý và hiểu rằng Trang web và Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “Nguyên bản” và “với tất cả các lỗi”, và không có bảo hành hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. PokerVui cũng không đưa ra tuyên bố nào về việc phù hợp với mục đích cụ thể của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập trên Trang web. PokerVui không bảo đảm rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng mong đợi của bạn hoặc dữ liệu và nội dung thu được thông qua Trang web và bất kỳ Dịch vụ nào sẽ chính xác, đáng tin cậy hoặc hiện tại hoặc Dịch vụ sẽ khả dụng trên cơ sở không bị gián đoạn, an toàn hoặc không có lỗi. Trong khi chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa các lỗi và thiếu sót càng nhanh càng tốt sau khi được thông báo về chúng, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ là do bạn quyết định và chịu rủi ro duy nhất.BẠN HIỂU RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG POKERVUI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC BỔ SUNG, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI LÀM MẤT LỢI NHUẬN, DỮ LIỆU, SỬ DỤNG KHÁC CÁC THIỆT HẠI LIÊN TỤC (NGAY CẢ NẾU POKERVUI ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY), KẾT QUẢ TỪ:
  1. VIỆC SỬ DỤNG HOẶC BẤT KỲ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO;
  2. CHI PHÍ XỬ LÝ HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TỪ BẤT KỲ HÀNG HÓA, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC HOẶC TIN NHẮN NHẬN ĐƯỢC HOẶC GIAO DỊCH ĐƯỢC NHẬP VÀO QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ;
  3. TRUY CẬP KHÔNG HỢP LỆ ĐẾN HOẶC THAY THẾ CÁC DỮ LIỆU HOẶC TRUYỀN CỦA BẠN;
  4. BÁO CÁO HOẶC KẾT CẤU CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ DỊCH VỤ; HOẶC
  5. BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ. Phần Giới hạn trách nhiệm này chỉ áp dụng trong phạm vi được luật hiện hành cho phép.
 11. Vi phạm: Vui lòng báo cáo bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản của Thỏa thuận này bằng cách sử dụng biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi.
 12. Các sửa đổi đối với Dịch vụ và Thỏa thuận này: PokerVui bảo lưu quyền vào bất kỳ lúc nào và bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) có hoặc không có thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng PokerVui sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ nào. Ngoài ra, PokerVui có thể sửa đổi các điều khoản của Thỏa thuận này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với các điều khoản của Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ đăng phiên bản sửa đổi của Thỏa thuận này trên Trang web. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên truy cập Trang web của chúng tôi để xác định xem có bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này đã được thực hiện hay không. Để dễ dàng xác định xem có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện hay không, chúng tôi sẽ đăng ngày Thỏa thuận được thay đổi lần cuối trên đầu trang. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào như vậy cấu thành việc bạn chấp nhận các điều khoản mới của Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, không sử dụng hoặc truy cập (hoặc tiếp tục truy cập) Dịch vụ.
 13. Điều khoản chung: Thỏa thuận này, cùng với Chính sách quyền riêng tư và bất kỳ thông báo pháp lý nào khác được PokerVui công bố trên Trang web sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và PokerVui liên quan đến việc sử dụng Trang web và Dịch vụ. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị tòa án có thẩm quyền coi là vô hiệu, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này, sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Không từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ được coi là sự từ bỏ tiếp tục hoặc tiếp tục đối với điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác và việc PokerVui không khẳng định bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào theo Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật của Isle of Man, không liên quan đến xung đột của các nguyên tắc luật và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ được đưa ra trước tòa án của Isle of Man. Bất chấp những điều đã nói ở trên, không có điều khoản nào trong điều khoản này hạn chế quyền của PokerVui tiến hành tố tụng chống lại bạn tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào khác, cũng như việc tiến hành tố tụng ở bất kỳ một hoặc nhiều khu vực pháp lý sẽ ngăn cản việc tiến hành tố tụng ở bất kỳ khu vực pháp lý nào khác, cho dù đồng thời hoặc không, trong phạm vi được pháp luật của khu vực tài phán khác cho phép. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của PokerVui. PokerVui có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này theo quyết định của mình. Phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này sẽ là phiên bản phổ biến trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bất kỳ phiên bản đã dịch nào của Thỏa thuận này.
© Copyright 2022 PokerVui | Đã đăng ký bản quyền.